تعویض مفصل

بایگانی تعویض مفصل

تعویض مفصل

عمل تعویض مفصل چیست؟

در طی جراحی آرتروپلاستی یا جراحی تعویض مفصل بخشی از مفصل که دچار ساییدگی و یا آسیب شدیده شده است و باعث درد شدید و اختلالاتی در