آرتروسکوپی

بایگانی آرتروسکوپی

جراحی شانه

جراحی آرتروسکوپی شانه

آناتومی شانه شانه یک مفصل گوی و کاسه ای است که از سه استخوان تشکیل شده است: استخوان بازو، کتف (تیغه شانه) و ترقوه. استخوان

عمل جراحی آرتروسکوپی زانو

جراحی آرتروسکوپی زانو

یکی از جراحی هایی که برای تشخیص و درمان کردن مشکلات درون مفصل انجام می شود آرتروسکوپی زانو می‌ باشد. جراحی مورد نظر به وسیله