تیر ۲۲, ۱۴۰۱

بایگانی تیر ۲۲, ۱۴۰۱

انحراف شست پا

هالوکس والگوس و راه های درمان آن

انواع مختلف هالوکس والگوس وجود دارد: علل هالوکس والگوس کفش ها اولین عامل خارجی تاثیرگذار بر ظاهر و تکامل هالوکس والگوس هستند. به‌ویژه کفش‌های زنانه