بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

بایگانی بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

بیماری های روماتیسمی

بیماری های روماتیسمی و آرتریت

آرتریت یک نوع بیماری روماتیسمی است. بیماری های روماتیسمی ممکن است باعث درد، سفتی و تورم در مفاصل شوند. آنها همچنین می توانند باعث درد