بهمن ۲, ۱۴۰۰

بایگانی بهمن ۲, ۱۴۰۰

آرتریت عفونی

آرتریت عفونی

آرتریت عفونی (آرتریت سپتیک) عفونت در مایع و بافت های مفصل است که معمولاً توسط باکتری ها ایجاد می شود، اما گاهی اوقات توسط ویروس